Proven Web Concepts

Op al onze producten, diensten en overeenkomsten is per 25 mei 2018 onze Standaard Verwerkersovereenkomst, bestaande uit het “Data Protect Statement” (deel 1) en de “Clausules voor verwerkingen” (deel 2), van toepassing. De meest recente versie is 2018.01 en deze kunt u hier downloaden.

If I wanted to kill myself I would climb your ego and jump to your IQ

Jane Doe