Proven Web Concepts

Op al onze producten, diensten en overeenkomsten is per 25 mei 2018 onze Standaard Verwerkersovereenkomst, bestaande uit het “Data Protect Statement” (deel 1) en de “Clausules voor verwerkingen” (deel 2), van toepassing. De meest recente versie is 2018.01 en deze kunt u hier downloaden.

Life is short, smile while you still have teeth

Mallory Hopkins