Proven Web Concepts

Weer Op Weg

Een dwarslaesie is voor altijd. Als je een dwarslaesie krijgt moet je daar de rest van je leven mee verder. Je hele leven en het leven van de mensen om je heen verandert. Bijna alle mensen die een dwarslaesie krijgen weten niet wat dat inhoudt.

Dwarslaesie Organisatie Nederland bestaat uit mensen die dit zelf hebben meegemaakt. Zij zijn actief in de maatschappij en laten weten dat zij daarvoor een grote hoeveelheid kennis hebben moeten verwerven. Kennis die nodig is om je eigen leven vorm te geven en je staande te houden in de maatschappij.

De cursus Weer Op Weg geeft een deel van deze noodzakelijke informatie. Zij is in eerste instantie gericht op mensen die pas kort een dwarslaesie hebben, hun familie en andere naasten. De cursus is nuttig voor iedereen die meer wil weten over het verschijnsel dwarslaesie.

Wij hebben voor Dwarslaesie Organisatie Nederland een nieuwe website ontwikkeld incl. content migratie. Zie www.weeropweg.info

Design
Techniek

If plan A fails, remember that you have 25 letters left

Chris Guillebeau