Proven Web Concepts

Strategie

Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden op marketinggebied. Het is belangrijk om richting en houvast te geven aan de activiteiten van uw merk, product en/of dienst. Voor elke website, webshop of andere oplossing die wij ontwikkelen, is dit altijd het vertrekpunt.

Het nut van een online marketingstrategie

De vier belangrijkste redenen om een gedegen onlinestrategie uit te werken voor uw project.

  • Inzicht in de markt
  • Empathie kweken
  • Koers bepalen voor het project
  • Als basis voor een sterk concept

Door gedegen onderzoek te (laten) doen, krijgt u inzicht in de markt en de online behoeften van uw doelgroep. Wanneer dit inzichtelijk is, is het makkelijker om de juiste beslissingen te nemen.

Door te onderzoeken wat de behoeften zijn van uw potentiële bezoekers, kunnen wij ons nog beter verplaatsen in uw bezoekers. Zo zijn wij in staat om meer empathie te ontwikkelen. In latere fases helpt dit om betere beslissingen te nemen op alle gebieden.

Zonder een goede onderbouwde strategie is het niet mogelijk om ideeën voor het project te beoordelen. Want wanneer is een idee goed, fout, belangrijk of niet belangrijk? Een gedegen onlinestrategie helpt om deze prioriteiten te stellen en de juiste keuzes te maken.

Een goede marketingstrategie is het vertrekpunt voor het creatieve en technische team. Met een duidelijke strategie krijgen wij alle betrokkenen op één lijn en zo verhogen wij de betrokkenheid binnen het project. Uiteindelijk ontstaan er betere en duurzamere concepten.

Hoe werken wij?

Om een goede onlinestrategie te kunnen bepalen, starten we bij het begin. Daarvoor hebben wij een speciaal canvas ontwikkeld. Om dit canvas goed in te kunnen vullen, werken wij graag met u samen en delen wij onze kennis met u.

  • Inzicht in de markt
  • Doelen en doelgroepen
  • Propositie bepalen
  • Customer Journey
  • Content Strategie

Samen met u verkennen we de markt. Welke spelers zijn er in de markt? Wie zijn uw grootste concurrenten? Hoe groot is de markt waarin u opereert? Wij willen alles weten en brengen het overzichtelijk in kaart.

Op basis van de bevindingen bepalen we samen met u welke doelgroepen we willen bereiken. En nog belangrijker, hoe we deze doelgroepen willen activeren. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door persona’s uit te werken. Zij maken de doelgroep tastbaar en zij zijn degenen die we in ons achterhoofd houden tijdens het project. Alle eigenschappen, karakteristieken en wensen brengen we overzichtelijk in kaart.

We weten nu wie we willen bereiken en wat we willen dat ze gaan doen. Samen met u vertalen we dit naar een online propositie. Hoe vallen we online op? Hoe onderscheiden wij ons online? Welke kanalen gaan we inzetten? Met verschillende specialisten beantwoorden we deze en andere vragen.

Aan de hand van de doelen, doelgroepen en propositie gaan we customer journeys uitwerken. Hierbij wordt duidelijk welke weg een bezoeker aflegt binnen het online traject. We diepen de doelgroep nog verder uit. Met welke vragen zitten zij? Hoe bewegen zij zich online? Welke factoren beïnvloeden hun keuzes? Door deze user journeys in kaart te brengen, is iedere keuze in het traject nog beter af te wegen.

Via de customer journeys weten we nu wat de bezoeker wil, hoe we zijn interesse kunnen wekken en hoe hij geactiveerd kan. Per onderdeel brengen we in beeld welke content er nodig is om het einddoel te behalen. Samen met u bepalen we hoe we dit gaan verzorgen.

I can only please one person per day. Today is not your day and tomorrow doesn’t look good either

Philip Gulley